Bezwaar maken tegen de afwijzing van de aanvraag op grond van de wet BIBOB

Mijn aanvraag is afgewezen op grond van de wet BIBOB. Wat nu?

(Het voorbestaan van) uw (horeca)onderneming, vastgoedproject of evenement loopt gevaar. U kunt helaas geen bezwaar aantekenen tegen het negatieve advies van bureau BIBOB, hoe onrechtvaardig dat ook voelt. Wel kunt u een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van de overheidsinstantie om u een vergunning of subsidie te weigeren of om uw vergunning in te trekken.

Let op! U heeft slechts zes weken om bezwaar aan te tekenen! Als u te laat bent, dan is uw aanvraag definitief afgewezen of uw vergunning definitief ingetrokken.

In een bezwaarschrift moeten in ieder geval een datum, uw naam, adres, telefoonnummer, burgerservicenummer staan. Ook dient u de redenen(en) van het bezwaar uiteen te zetten. Vergeet uw handtekening niet. Om een bezwaarschrift extra kansrijk te laten zijn, is het van belang uit te leggen waarom dit besluit onterecht is genomen door op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te wijzen. Dit is soms ingewikkeld. Het bezwaarschrift moet u indienen bij de overheidsinstantie waarvan u het besluit heeft gekregen tot weigering of intrekking van uw vergunning. Voeg voor de zekerheid het besluit bij zodat gelijk duidelijk is waartegen u bezwaar indient.

Advocaat nodig?

Omdat er waarschijnlijk heel veel op het spel staat, is het verstandig om voor de indiening van uw bezwaarschrift contact te leggen met een ervaren advocaat. Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. In veel gevallen wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgegeven. Dat betekent dat uw advocaat wordt betaald door de overheid en u zelf slechts een enkele eigen bijdrage hoeft te betalen. Indien uw zaak of u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, dan moet u een uurtarief voor uw advocaat betalen. Wij komen echter in dit soort zaken vaak een vaste prijs met de cliënt overeen zodat u nooit een onverwachte rekening op uw deurmat aantreft.

Neemt u vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten op telefoonnummer 035-3038110 of vul het contactformulier in. Wij kennen het klappen van de zweep!

Aanvraag afgewezen op grond van de wet BIBOB - Overheidsprobleem

Gerelateerde onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie