In beroep tegen de afwijzing/intrekking op grond van de wet BIBOB

Ik wil de afwijzing/intrekking op grond van de wet BIBOB aanvechten. Wat nu?

U kunt tegen een negatieve beslissing van de overheidsinstantie op uw bezwaarschrift in beroep gaan bij de rechter. U kunt hiertoe bij de rechtbank in het arrondissement van uw woonplaats een beroepschrift indienen. Dat kan schriftelijk, maar ook via de website van rechtspraak.nl. U heeft hiervoor wel een Digi-D nodig. De rechter zal dan beoordelen of de overheidsinstantie het bezwaarschrift terecht ongegrond heeft verklaard. Meestal wordt er een openbare zitting ingepland waarbij zowel de overheidsinstantie als uzelf een standpunt naar voren kan brengen. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

In een beroepschrift moet een datum, uw naam, adres, geboortedatum, en burgerservicenummer staan. Er moet duidelijk zijn tegen welke beslissing op bezwaar het beroep zich richt en wat de redenen zijn van het beroep. Tot slot moet u niet vergeten een handtekening te plaatsen. Een advocaat kan controleren of uw beroepschrift aan de voorwaarden voldoet en of het (voldoende) juridisch is ingekleed. Een rechter toetst de beslissing namelijk aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tips:

  1. Wilt u precies weten hoe een beroepsprocedure verloopt? U kunt hierover lezen op de website rechtspraak.nl. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen door te bellen met 035-3038110.
  2. Dien ook een voorlopige voorziening in. Er bestaat namelijk geen opschortende werking. Als uw (horeca)onderneming, vastgoedproject of evenement gevaar loopt door de weigering van uw aanvraag of de intrekking van uw vergunning, dan kunt u een spoedprocedure aanspannen.
  3. Houd goed de termijn in de gaten voor het instellen van beroep! Een beroepschrift moet namelijk binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar bij de rechtbank zijn ingediend.
  4. Houd er rekening mee dat u griffierechten bent verschuldigd als u in beroep gaat. Dat zijn de administratiekosten van de rechtbank. Wij vertellen u daar graag mee over.
  5. Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. In veel gevallen wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgegeven. Dat betekent dat uw advocaat wordt betaald door de overheid en u zelf slechts een enkele eigen bijdrage hoeft te betalen. Indien uw zaak of u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, dan moet u een uurtarief voor uw advocaat betalen. Wij komen echter in dit soort zaken vaak een vaste prijs met de cliënt overeen zodat u nooit een onverwachte rekening op uw deurmat aantreft.

Laat u voorlichten door een advocaat of lees meer op www.rechtspraak.nl. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op door te bellen met 035-3038110 of vul het contactformulier in op onze website. Wij nemen snel contact met u op! U kunt ook online uw vraag stellen of uw ervaringen en tips met onze lezers delen.

In beroep tegen de afwijzing/intrekking op grond van de wet BIBOB - Overheidsprobleem

Gerelateerde onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie