In beroep tegen de beslissing van DUO op het bezwaarschrift

Ik ben het niet eens met de beslissing van DUO op mijn bezwaarschrift. Wat nu?

Ga in beroep!

Je kan bij de rechtbank in het arrondissement van je woonplaats een beroepschrift indienen. De rechter zal dan beoordelen of DUO het bezwaarschrift terecht ongegrond heeft verklaard. Meestal wordt er een openbare zitting ingepland waarbij zowel DUO als jijzelf een standpunt naar voren kunnen brengen. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

In een beroepschrift moet een datum, je naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer staan. Er moet duidelijk zijn tegen welke beslissing op bezwaar het beroep zich richt en wat de redenen zijn van het beroep. Tot slot moet je niet vergeten een handtekening te plaatsen. Een advocaat kan controleren of je beroepschrift aan de voorwaarden voldoet en of het (voldoende) juridisch is ingekleed. Een rechter toetst de beslissing namelijk aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Wet Studiefinanciering.

Tips:

  1. Dien ook een voorlopige voorziening in. Er bestaat geen opschortende werking. Als je bijvoorbeeld een termijn hebt gekregen waarbinnen je een boete moet voldoen, dan moet deze boete nog steeds tijdig betaald moet worden. Je kunt de rechter vragen om betalingsuitstel door een voorlopige voorziening aan te vragen. Hiermee wordt het besluit eigenlijk even in de koelkast gezet. Onze advocaten zijn je hierbij graag van dienst. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op door te bellen met 035-3038110 of vul het contactformulier in op onze website. Wij nemen snel contact met je op!
  2. Houd goed de termijn in de gaten voor het instellen van beroep! Een beroepschrift moet namelijk binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar bij de rechtbank zijn ingediend.
  3. Controleer op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of je in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging. De overheid betaalt dan je advocaat en jij hoeft slechts een lage eigen bijdrage te voldoen. Wij kijken graag even met je mee. Neem daarvoor contact op met een van onze specialisten op telefoonnummer 035-3038110, vul het contactformulier in of stel je vraag online.
  4. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan kan het zijn dat bijstand door één van onze advocaten wordt vergoed door je verzekering. In dat geval is het aan te raden met een advocaat ten strijde te treden. Dan weet je zeker dat je goed beslagen ten ijs komt.
  5. Houd er rekening mee dat je griffierechten bent verschuldigd als je in beroep gaat. Dat zijn de administratiekosten van de rechtbank. Als je in beroep gaat bij een beslissing die betrekking heeft op studiefinanciering, ben je de rechtbank € 46,- griffierechten verschuldigd. In sommige gevallen is het griffierecht € 168,-.

Hulp nodig? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op door te bellen met 035-3038110 of vul het contactformulier in op onze website. Wij nemen snel contact met je op! Je kunt je vraag ook online stellen.

In beroep tegen de beslissing van DUO op het bezwaarschrift - Overheidsprobleem

Aanverwante onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie