In beroep tegen de weigering van een VOG

Is uw bezwaarschrift ongegrond verklaard door het COVOG?

U kunt in beroep tegen de weigering tot afgifte van een VOG. De termijn om een beroepschrift in te dienen bij de rechter is uiterlijk zes weken na ontvangst van de afwijzing op het bezwaarschrift.

Een beroepschrift kunt u schriftelijk, maar ook via de website van rechtspraak.nl indienen. U heeft hiervoor wel een Digi-D nodig. De rechter zal dan beoordelen of de overheidsinstantie het bezwaarschrift terecht ongegrond heeft verklaard. Meestal wordt er een openbare zitting ingepland waarbij zowel de overheidsinstantie als uzelf een standpunt naar voren kan brengen. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

In een beroepschrift moet een datum, uw naam, adres, geboortedatum, en burgerservicenummer staan. Er moet duidelijk zijn tegen welke beslissing op bezwaar het beroep zich richt en wat de redenen zijn van het beroep. Tot slot moet u niet vergeten een handtekening te plaatsen. Een advocaat kan controleren of uw beroepschrift aan de voorwaarden voldoet en of het (voldoende) juridisch is ingekleed. Een rechter toetst de beslissing namelijk aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tips:

  1. Wilt u precies weten hoe een beroepsprocedure verloopt? U kunt hierover lezen op de website rechtspraak.nl. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen door te bellen met 035-3038110.
  2. Dien ook een voorlopige voorziening in. Er bestaat namelijk geen opschortende werking. Als u een baan dreigt mis te lopen omdat u nog geen Verklaring Omtrent Gedrag kunt overleggen, dan kunt u een spoedprocedure aanspannen.
  3. Houd goed de termijn in de gaten voor het instellen van beroep! Een beroepschrift moet namelijk binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar bij de rechtbank zijn ingediend.
  4. Houd er rekening mee dat u griffierechten bent verschuldigd als u in beroep gaat. Dat zijn de administratiekosten van de rechtbank. Wij vertellen u daar graag mee over.

Advocaat nodig?

Omdat zowel uw zienswijze als bezwaarschrift inmiddels zijn verworpen, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een specialist in VOG-zaken. Bij onze advocaten bent u in goede handen! Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. In veel gevallen wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgegeven. Dat betekent dat uw advocaat wordt betaald door de overheid en u zelf slechts een enkele eigen bijdrage hoeft te betalen. Indien uw zaak of u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, dan moet u een uurtarief voor uw advocaat betalen. Wij komen echter in dit soort zaken vaak een vaste prijs met de cliënt overeen zodat u nooit een onverwachte rekening op uw deurmat aantreft.

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op met een advocaat via telefoonnummer 035-3038110 of vul het contactformulier in. Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen en tips met onze lezers delen, dan kan dat ook hier op ons online forum.

Indien het beroepschrift door de rechter ongegrond wordt verklaard, kunt u nog in hoger beroep.

  • Kijkt u voor alle voorwaarden voor een VOGhier.
  • Kijkt u voor meer informatie over het indienen van een zienswijzehier.
  • Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een afwijzing van uw aanvraag, vindt u hier.
  • Wilt u in hoger beroep tegen de beslissing op uw bezwaarschrift, klik hier.

In beroep tegen de weigering van een VOG - Overheidsprobleem

Plaats hier een openbare vraag of reactie