Duo – Fraude straf en gevolgen

DUO fraude

De meeste studenten hebben recht op studiefinanciering. Voor 2015 kregen HBO- en WO-studenten een vast bedrag per maand, afhankelijk van de woonsituatie en de financiële middelen van de ouders. In beginsel was dit een gift, welke zou worden omgezet in een lening als de studie niet binnen tien jaar werd afgerond. Momenteel is de studiefinanciering voor HBO- en WO-studenten in zijn geheel omgezet in een lening. Alleen een eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct kunnen worden omgezet in een gift. Alle HBO- en WO-studenten kunnen hetzelfde bedrag lenen. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen studenten die inwonend of uitwonend zijn. De MBO-studenten vallen niet onder deze gewijzigde regelgeving. Voor hen geldt dit onderscheid dus nog wel.

DUO fraude – oude situatie

Voor 2015 was de studiefinanciering voor HBO- en WO-studenten hoger als zij uitwonend waren. Dit gold al helemaal als zij daarnaast recht hadden op een aanvullende beurs. Hiermee kon fraude worden gepleegd. Zo kon een student opgegeven dat hij of zij uitwonend was, terwijl de student feitelijk nog bij de ouders woonde. Het kan nog steeds zo zijn dat DUO fraude van een HBO- of WO-student  in het oude studiefinancieringsstelsel ontdekt. Als u bijvoorbeeld in 2013 heeft ingevuld dat u uitwonend was terwijl u feitelijk inwoonde, kunt u nog met de consequenties van DUO fraude worden geconfronteerd.  Als DUO deze vorm van fraude constateert, moet DUO bewijzen dat u destijds niet woonde op het adres waarop u was ingeschreven. Hierna moet het teveel ontvangen bedrag worden terugbetaald. Daarnaast volgt een boete.

De boete bedraagt 50% van de te veel toegekende studiefinanciering. Bij herhaling vervalt het recht op studiefinanciering en wordt de boete 100% van het teveel ontvangen bedrag.

DUO fraude – nieuwe situatie

Bovenstaande vorm van DUO fraude komt momenteel minder voor, omdat het nieuwe studiefinancieringsstelsel voor HBO- en WO-studenten geen onderscheid meer maakt tussen inwonende en uitwonende studenten. Wel kan deze vorm van fraude nog worden geconstateerd bij MBO-studenten. Hun stelsel is immers niet veranderd.  Wel kan het zo zijn dat u als HBO- of WO-student onterecht aanspraak maakt op studiefinanciering. Deze vorm van fraude wordt op dezelfde wijze gesanctioneerd als de hierboven omschreven situatie. U moet in dit geval derhalve het teveel ontvangen bedrag terugbetalen, waarna nog een boete van 50% van dit bedrag moet worden betaald. Ook in dit geval vervalt bij herhaling uw recht op studiefinanciering en wordt de boete 100%.

Let op! Ook familieleden en vrienden kunnen een boete opgelegd krijgen, als zij hebben meegewerkt aan het onterecht ontvangen van de uitwonende beurs.

Ik word verdacht van DUO fraude. Wat nu?

Een verdenking van fraude door DUO brengt een hoop problemen met zich mee. Hieronder krijgt u voor elk probleem een uitleg en een oplossing aangeboden:

Kosten voor een advocaat

De kosten voor een advocaat worden voor vrijwel alle zaken die op deze website staan genoemd, vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad geeft na het indienen van een aanvraag door uw advocaat een toevoeging af. Dat betekent dat de kosten van een advocaat vrijwel volledig door de overheid worden betaald en u alleen een lage eigen bijdrage bent verschuldigd. De laagste eigen bijdrage is 143 euro. Dit wordt ook wel eens pro deo rechtsbijstand genoemd.

Heeft u een uitkering? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag bijzondere bijstand indienen en verzoeken om ook de eigen bijdrage te vergoeden. In dat geval kost een advocaat u niets.

Bovenstaande is wel afhankelijk van uw inkomen en vermogen. U vindt hierover meer informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor op 035-3038110 of het contactformulier invullen. Wij kunnen u op de cent nauwkeurig vertellen wat u voor een procedure kwijt bent.

 

DUO fraude - overheidsprobleem

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie