DUO – Inburgeren

DUO: Inburgeren

Ik ben te laat ingeburgerd. Wat nu?

Ga in bezwaar!

Volgens DUO ben je te laat ingeburgerd. Dat betekent dat je een lening moet terugbetalen ter hoogte van maximaal 10.000,- euro, die normaal zou worden kwijtgescholden als je wel op tijd zou zijn ingeburgerd. Daarnaast ontvang je meestal ook nog een boete. Dat is schrikken! Gelukkig kun je tegen een dergelijk besluit binnen zes weken bezwaar indienen.

Heeft het wel zin om in bezwaar te gaan?

Deze vraag wordt ons vaker gesteld dan ons lief is. Bij de meeste mensen heerst namelijk de overtuiging dat een besluit van de overheid vast wel zorgvuldig tot stand is gekomen en voldoet aan alle wettelijke eisen. Dat is echter zeker niet altijd het geval. De vraag of iemand de inburgeringstermijn van drie jaren heeft overschreden is namelijk niet altijd even makkelijk te beoordelen.

Tips

  • Check altijd vanaf welk moment jouw inburgeringsplicht is gestart. Dat is namelijk het moment waarop de inburgeringstermijn van drie jaren is aangevangen.
  • Check ook altijd of jij de brief wel daadwerkelijk hebt ontvangen, waarin staat dat jouw inburgeringsplicht is gestart en wanneer jouw inburgeringstermijn zal verlopen. De informatievoorziening aan vreemdelingen liet namelijk vaak te wensen over, onder andere door de heersende chaos op asielzoekerscentra.
  • Heb je gedurende de inburgeringstermijn in een asielzoekerscentrum (AZC) gezeten? Dan was jij in die periode niet inburgeringsplichtig! In veel gevallen houdt DUO geen rekening met deze periode óf verlenen ze slechts uitstel van acht weken om aan de inburgeringsplicht te voldoen, ongeacht de periode dat jij daadwerkelijk in een AZC hebt gezeten.
  • Kan het jou niet worden verweten dat jij niet op tijd bent ingeburgerd? Ben je bijvoorbeeld ziek geweest waardoor je minimaal drie aaneengesloten maanden geen onderwijs hebt kunnen volgen? Of is er een andere reden waarom jij er niets aan kan doen dat je niet op tijd bent ingeburgerd? Dan zou je in aanmerking kunnen komen voor verlenging van de inburgeringstermijn.

 

Duizelen al die regels je een beetje? Dat is volkomen begrijpelijk. Neem in dat geval contact op met een van onze advocaten op telefoonnummer 035-3038110, vul het contactformulier in of stel je vraag online. Wij geven je dan een advies op maat.

Plaats hier een openbare vraag of reactie