DUO – Inkomen ouders buiten beschouwing laten

DUO: Inkomen ouders buiten beschouwing laten

Mijn verzoek om het inkomen van een van mijn ouders buiten beschouwing te laten is afgewezen. Wat nu?

Ga in bezwaar!

Wanneer het inkomen van je ouders laag is, kom je in aanmerking voor een aanvullende beurs. Er zijn echter gevallen waarin het inkomen van je ouders te hoog is zodat je niet in aanmerking komt voor een aanvullende beurs. Heb je met één van je ouders een conflict of überhaupt geen contact meer? In een dergelijke (en vele andere) gevallen kun je een verzoek doen om het inkomen van die ouder buiten beschouwing te laten. DUO zal dit verzoek beoordelen. Is jouw verzoek afgewezen?  Dan kan je gelukkig tegen een dergelijk besluit binnen zes weken bezwaar indienen.

Heeft het wel zin om in bezwaar te gaan?

Deze vraag wordt ons vaker gesteld dan ons lief is. Bij de meeste mensen heerst namelijk de overtuiging dat een besluit van de overheid wel zorgvuldig tot stand moet zijn gekomen. En dus zal het ook voldoen aan alle wettelijke eisen. Dat is echter zeker niet altijd het geval. Soms is het namelijk moeilijk te beoordelen of iemands verzoek om het inkomen van een van zijn/haar ouders buiten beschouwing te laten toe- of af te wijzen.

Tips:

  • Als je een afwijzing van DUO hebt gekregen, moet je eerst checken of DUO jouw verhaal op een juiste wijze heeft geïnterpreteerd. Controleer waarom ze jouw verzoek hebben afgewezen. DUO mag namelijk een verzoek afwijzen wanneer het contact verbroken is vanwege een financieel conflict. Is er in jouw beleving geen financieel conflict? dan kan er bezwaar worden aangetekend. 
  • Daarnaast is het voor een student in de regel ook moeilijk om zijn/haar verhaal goed naar voren te brengen. Je wordt immers weer geconfronteerd met het feit dat je een conflict hebt met een van je ouders en wordt gedwongen dit zo gedetailleerd mogelijk te verwoorden. Dat kan emotioneel zijn en ertoe leiden dat jouw verhaal niet goed uit de verf komt. Bezwaar maken kan ertoe leiden dat je een ‘tweede kans’ krijgt om je verhaal duidelijker naar voren te brengen dan jij in eerste instantie hebt gedaan.
  • Kijk ook altijd of er niet een andere reden is waarom jij recht zou hebben op een aanvullende beurs. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat studenten aanvinken dat er sprake is van een ‘ernstig en structureel conflict’ en dat DUO de aanvraag afwijst omdat er volgens DUO niet sprake is van een ernstig en structureel conflict. Maar in sommige gevallen is het zo dat er weliswaar geen sprake is van een ernstig conflict, maar wel dat je al vanaf je twaalfde levensjaar geen wezenlijk contact hebt gehad met een van je ouders. En dat is ook een reden waarom een aanvullende beurs zou moeten worden toegewezen! Dit zijn alle gronden ter volledigheid:
  • Je ben niet erkend door je ouder;
  • Het contact met je ouder is vóór je 12e verjaardag verbroken;
  • Je hebt een ernstig structureel conflict met je ouder;
  • Het gezag van je ouder is beëindigd;
  • Je bent als vluchteling naar Nederland gekomen, zonder een van je ouders;
  • Je weet niet waar je ouder woont;
  • De vastgestelde alimentatie is tenminste 12 aaneengesloten maanden of langer oninbaar

Duizelen al die regels je een beetje? Dat is volkomen begrijpelijk. Neem in dat geval contact op met een van onze advocaten op telefoonnummer 035-3038110, vul het contactformulier in of stel je vraag online. Wij geven je dan een advies op maat.

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie