DUO – Te veel bijverdiend

Te veel bijverdiend?

Ik heb te veel bijverdiend. Wat nu?

Ga in bezwaar!

Volgens DUO heb je te veel bijverdiend. In de regel ontvang je een dergelijk besluit pas jaren na het betreffende jaar waarin je te veel zou hebben bijverdiend. Waarschijnlijk moet je een aanzienlijk bedrag terugbetalen en krijg je daarnaast een betaalverzoek waarin staat dat je het bedrag in één keer moet overmaken voor een bepaalde datum om te voorkomen dat de schuld wordt omgezet in een rentedragende lening. Dat is schrikken! Gelukkig kun je tegen een dergelijk besluit binnen zes weken bezwaar indienen.

Heeft het wel zin om in bezwaar te gaan?

Deze vraag wordt ons vaker gesteld dan ons lief is. Bij de meeste mensen heerst namelijk de overtuiging dat een besluit van de overheid vast wel zorgvuldig tot stand is gekomen. En dus zal het wel voldoen aan alle wettelijke eisen. Dat is echter zeker niet altijd het geval. De bijverdienregeling is namelijk vrij complex. Het is daarom niet altijd even makkelijk om te beoordelen of het besluit wel daadwerkelijk rechtmatig tot stand gekomen is.

Tips

  • Check altijd of je wel daadwerkelijk te veel heb bijverdiend. DUO kijkt altijd naar je verzamelinkomen of belastbaar inkomen. Je kunt via je belastingaangifte en/of loonstrookjes nagaan of DUO van het juiste bedrag is uitgegaan.
  • Check daarnaast of je wel daadwerkelijk het betreffende jaar studiefinanciering hebt gekregen en/of een studentenreisproduct hebt gehad. Heb jij bijvoorbeeld een deel van het jaar geen studiefinanciering ontvangen en ook geen studentenreisproduct gehad? Dan mag DUO niet je inkomen meetellen over die maanden! Let op: Deze periode kan uitsluitend aan het begin van het jaar (vanaf januari) zijn, of aan het einde van het jaar (tot en met december) zijn.
  • Ga ook na of het bedrag dat je zou moeten terugbetalen klopt. De regel is dat je het verschil moet terugbetalen tussen je inkomen en de bijverdiengrens, tenzij het aan jouw uitgekeerde bedrag aan studiefinanciering (waaronder je studentenreisproduct) lager is dan dat verschil. Je hoeft dus nooit meer terug te betalen dan aan jou is uitgekeerd aan studiefinanciering over dat betreffende jaar. Het is echter vaak lastig om goed te berekenen wat je zou moeten terugbetalen. Als jij bijvoorbeeld een lening ontvangt, mag dit niet worden meegenomen bij de berekening van het bedrag dat aan jou is uitgekeerd aan studiefinanciering, ondanks DUO een lening wél als studiefinanciering bestempeld. Dat kan uiteraard voor de nodige verwarring zorgen.

Duizelen al die regels je een beetje? Dat is volkomen begrijpelijk. Neem in dat geval contact op met een van onze advocaten op telefoonnummer 035-3038110, vul het contactformulier in of stel je vraag online. Wij geven je dan een advies op maat.

 

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie