Gemeente – Last onder dwangsom

Last onder dwangsom

Ik heb een last onder dwangsom ontvangen. Wat nu?

Ga in bezwaar!

Ben je bezig met het bouwen van een schuur in je tuin? Of heb je een aannemer aangenomen om een bepaald deel van je huis uit te breiden? In dergelijke (en vele andere) gevallen heb je vaak een vergunning nodig van de gemeente of een ander bestuursorgaan. Het kan voorkomen dat je je hiervan niet bewust was. Of je hebt wel een vergunning gekregen, maar het eindresultaat voldoet niet aan de eisen die in die vergunning staan. Wanneer de gemeente vindt dat je hierdoor in ‘overtreding’ bent, kan er een zogenaamde last onder dwangsom op worden gelegd. Dit komt er – kort gezegd – op neer dat je de overtreding ongedaan moet maken. Wanneer je dat niet voor een bepaalde datum doet, ben je een geldbedrag verschuldigd aan de gemeente voor elke dag/week dat de overtreding voortduurt.

Vanzelfsprekend komt het als een grote schok wanneer je een dergelijke last onder dwangsom ontvangt. Je prachtige bouwwerk moet bijvoorbeeld worden afgebroken. Wellicht moet je ook nog een enorm geldbedrag betalen aan de gemeente. Zover is het gelukkig nog zeker niet. Je kunt namelijk binnen zes weken bezwaar indienen tegen een opgelegde last onder dwangsom.

Heeft het wel zin om in bezwaar te gaan?

Dit is een vraag die ons vaker wordt gesteld dan ons lief is. Bij veel mensen heerst namelijk de overtuiging dat er niets aan een opgelegde last onder dwangsom gedaan kan worden. men denkt dat je van de overheid toch mag verwachten dat een besluit zorgvuldig tot stand komt en aan alle wettelijke eisen voldoet. Toch maakt ook de overheid fouten. Kom dus direct in actie!

Tips

  • Ga altijd na of de gemeente jou al eerder heeft benaderd over het mogelijk opleggen van een last onder dwangsom. In beginsel moet de gemeente namelijk aankondigen dat zij voornemens zijn om een last onder dwangsom op te leggen. Je kunt in zo’n geval binnen twee weken een zienswijze indienen. In deze zienswijze kun jij naar voren brengen waarom het in jouw geval onredelijk zou zijn om een last onder dwangsom op te leggen.
  • Check daarnaast altijd of er wel daadwerkelijk sprake is van een overtreding. In het besluit van het bestuursorgaan moet uitgebreid staan beschreven welke overtreding er zou zijn begaan. Het kan zijn dat de werkelijke situatie niet is zoals in het besluit staat beschreven. In dat geval is er dus wellicht helemaal geen sprake van een overtreding. Ook kan het zo zijn dat in het besluit juist wel precies staat beschreven wat de werkelijke situatie is, maar dat dit niet valt aan te merken als een ‘overtreding’. Tot slot kan het zo zijn dat er wel sprake is van een overtreding, maar dat jij niet de overtreder bent.
  • Check of in het besluit nauwkeurig staat beschreven hoe jij de overtreding ongedaan kan maken. Anders is er sprake van een schending van het rechtszekerheidsbeginsel.
  • Voorts moet er in vrijwel alle gevallen een termijn worden gegeven waarbinnen jij de overtreding ongedaan kan maken. Ook dient er een maximumbedrag in het besluit te worden vastgesteld. De hoogte van dit bedrag moet ook redelijk zijn ten opzichte van de zwaarte van de overtreding.

Duizelen al die regels je een beetje? Dat is volkomen begrijpelijk. Neem in dat geval vrijblijvend contact op met een van onze advocaten op telefoonnummer 035-3038110, vul het contactformulier in of stel je vraag online. Wij geven je dan een advies op maat.

Plaats hier een openbare vraag of reactie