Gemeente – Vergunning afgewezen

Vergunning afgewezen?

Mijn vergunningsaanvraag is afgewezen. Wat nu?

Ga in bezwaar!

Zowel ondernemers als particulieren kunnen om verscheidene redenen een vergunning nodig hebben. Als ondernemer kan het bijvoorbeeld zo zijn dat u een horecavergunning of een bouwvergunning nodig heeft ten behoeve van jouw onderneming. Bij particulieren zijn er eveneens ontelbare redenen om een vergunning nodig te hebben: van het bouwen van een dakkapel tot het plaatsen van een vlaggenmast; van het verwijderen van asbest tot het aanleggen van een alarminstallatie, er zijn kortweg enorm veel werkzaamheden die enkel met een vergunning op zak mogen worden uitgevoerd. Zowel bij ondernemers als bij particulieren is er vaak sprake van een uitgebreid plan waarbij er al vanuit wordt gegaan dat de benodigde vergunningen wel zullen worden verleend. Daarom komt het vaak als een grote schok wanneer de vergunningsaanvraag wordt afgewezen. Gelukkig kunt u binnen zes weken bezwaar indienen tegen het afwijzen van een vergunningsaanvraag.

Heeft het wel zin om in bezwaar te gaan?

Dit is een vraag die ons vaker wordt gesteld dan ons lief is. Bij veel mensen heerst namelijk de overtuiging dat er niets aan een vergunningsafwijzing gedaan kan worden. Het is immers de overheid die het besluit heeft genomen. Van de overheid mogen we toch wel verwachten dat een besluit zorgvuldig tot stand komt en aan alle wettelijke eisen voldoet. Dat is echter zeker niet altijd het geval.

Tips:

  • Check altijd of het College van B&W de aanvraag gemotiveerd heeft afgewezen. Het College van B&W moet namelijk duidelijk motiveren waarom u de vergunning niet krijgt. Het kan overigens zo zijn dat bezwaar maken niet zo zinvol is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er niet voldaan wordt aan bepaalde veiligheidsmaatregelen en het voor u geen probleem is om de zaak dermate aan te passen dat het wel aan die maatregelen voldoet. In dat geval kunt u beter de benodigde maatregelen treffen dan een bezwaarprocedure starten.
  • In veel gevallen wordt een vergunning afgewezen omdat het volgens het College van B&W niet zou passen in het bestemmingsplan. Ga altijd goed na of deze toetsing op juiste wijze is verlopen. U kunt de bestemmingsplannen van provincies, gemeenten en het Rijk inzien op de website Ruimtelijkeplannen.nl
  • Ga ook altijd na of er sprake is van een zorgvuldig genomen besluit. Het college van B&W dient namelijk alle relevante feiten en omstandigheden op zorgvuldige wijze te hebben gewogen.

Duizelen al die regels u een beetje? Dat is volkomen begrijpelijk. Neem in dat geval contact op met een van onze advocaten op telefoonnummer 020-4122251, vul het contactformulier in of stel je vraag online. Wij geven u dan een advies op maat.

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie