Bureau BIBOB

Hoe werkt het bureau BIBOB?

Voordat het bureau BIBOB een onderzoek start, moet de overheid u hiervan eerst op de hoogte te stellen. Er bestaat een zogenaamde ‘notificatieplicht’. Vervolgens kan er onder andere bij de volgende instanties informatie worden opgevraagd als onderdeel van het onderzoek:

– Arbeidsinspectie;
– Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten;
– Belastingdienst FIOD;
– Openbaar Ministerie;
– Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;
– Immigratie- en Naturalisatiedienst;
– Etc.

Op basis van deze informatie wordt onderzoek gedaan naar het risico op criminele activiteiten bij afgifte of verlenging van de vergunning, of bijvoorbeeld het verlenen van subsidie. Aan het einde van het onderzoek zal er een BIBOB advies worden uitgebracht.

Wat is een BIBOB advies?

In het advies staat de conclusie naar aanleiding van het onderzoek. Bij een positief advies stelt het bureau BIBOB dat er geen ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten. Bij een negatief advies wordt verondersteld dat de vergunning misbruikt gaat worden voor criminele activiteiten. Uw aanvraag voor een vergunning of subsidie, of uw verzoek om uw vergunning te verlengen, zal dan hoogstwaarschijnlijk worden afgewezen.

Een afwijzing is (nog) niet het einde van de wereld, hoewel u natuurlijk vreest dat uw onderneming gevaar loopt. U heeft namelijk nog de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen om uw aanvraag af te wijzen. U kunt vervolgens tegen een definitieve afwijzing een bezwaarschrift indienen. Zelfs als het overheidsorgaan dan nog niet overstag is gegaan, kunt u in beroep of hoger beroep gaan bij de rechter. Onze ervaring leert dat u hier eerder een luisterend oor zult treffen.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op op telefoonnummer 035-303 8110 voor een gratis eerste consult met een gespecialiseerde advocaat. U kunt uw vraag ook online stellen of het contactformulier invullen. Wij staan voor u klaar!

Bureau BIBOB - Overheidsprobleem

Gerelateerde onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie