In hoger beroep tegen de weigering van een VOG

Ik wil in hoger beroep tegen de weigering van een VOG. Wat nu?

Als ook de rechter uw beroepschrift ongegrond heeft verklaard, staat er nog één weg open: u kunt hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State is de hoogste bestuursrechter in Nederland.

U dient hoger beroep in door een brief te sturen. U dient in uw brief uw naam, adres, een datum op te nemen. Ook moet u natuurlijk aangeven tegen welke uitspraak u precies beroep instelt. Tot slot dient u uiteen te zetten waarom u het niet eens bent met die uitspraak. Een kopie van de uitspraak dient u bij uw hogerberoepschrift te voegen. Vergeet tot slot niet uw handtekening te zetten. U kunt uw hogerberoepschrift faxen naar 070 – 3651380 of per post sturen naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Er bestaat ook de mogelijkheid om digitaal hoger beroep in te stellen via het Digitaal loket op de website van de Raad van State. Hoger beroep instellen per e-mail is echter niet mogelijk.

De termijn om een hogerberoepschrift in te dienen

In de wet is bepaald dat het hogerberoepschrift binnen zes weken na de verzenddatum op de brief van de rechtbank bij de Raad van State binnen dient te zijn. Deze termijn is ‘fataal’. Dat betekent dat als u ook maar een dag te laat bent, de Raad van State uw hogerberoepschrift niet inhoudelijk zal beoordelen.

Als het niet mogelijk voor u is om binnen deze zes weken een hogerberoepschrit in te dienen, dan kunt ook binnen de termijn van zes weken een ‘pro forma’ hogerberoepschrift indienen. U zegt in uw brief dat de gronden van uw hogerberoepschrift (uw reden(en) om in hoger beroep te gaan) later zullen volgen. U krijgt daarvoor van de Raad van State een termijn.

Advocaat nodig?

Het instellen van hoger beroep bij de Raad van State is uw laatste kans om toch nog een Verklaring Omtrent Gedrag te krijgen. Het is verstandig u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat in VOG-zaken. Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. In veel gevallen wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgegeven. Dat betekent dat uw advocaat wordt betaald door de overheid en u zelf slechts een enkele eigen bijdrage hoeft te betalen. Indien uw zaak of u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, dan moet u een uurtarief voor uw advocaat betalen. Wij komen echter in dit soort zaken vaak een vaste prijs met de cliënt overeen zodat u nooit een onverwachte rekening op uw deurmat aantreft. Onze specialisten staan voor u klaar!

  • Kijkt u voor alle voorwaarden voor een VOGhier.
  • Kijkt u voor meer informatie over het indienen van een zienswijzehier.
  • Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een afwijzing van uw aanvraag, vindt u hier.
  • Meer informatie over het in beroep gaan tegen de beslissing op uw bezwaarschrift, vindt u hier.

In hoger beroep tegen de weigering van een VOG - Overheidsprobleem

Plaats hier een openbare vraag of reactie