In beroep tegen de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift

Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente op mijn bezwaarschrift. Wat nu?

U kunt in beroep!

U kunt bij de rechtbank in het arrondissement van uw woonplaats een beroepschrift indienen. Dat kan schriftelijk, maar ook via de website van rechtspraak.nl. U heeft hiervoor wel een Digi-D nodig. De rechter zal dan beoordelen of de gemeente het bezwaarschrift terecht ongegrond heeft verklaard. Meestal wordt er een openbare zitting ingepland waarbij zowel de gemeente als uzelf een standpunt naar voren kan brengen. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

In een beroepschrift moet een datum, uw naam, adres, geboortedatum, en Burgerservicenummer staan. Er moet duidelijk zijn tegen welke beslissing op bezwaar het beroep zich richt en wat de redenen van het beroep. Tot slot moet u niet vergeten een handtekening te plaatsen. Een advocaat kan controleren of uw beroepschrift aan de voorwaarden voldoet en of het (voldoende) juridisch is ingekleed. Een rechter toetst de beslissing namelijk aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Participatiewet.

Tips:

  1. Wilt u precies weten hoe een beroepsprocedure verloopt? U kunt hierover lezen op de website www.rechtspraak.nl. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen door te bellen naar 035-3038110.
  2. Dien ook een voorlopige voorziening in. Dat is een spoedprocedure. Er bestaat namelijk geen opschortende werking. Als u bijvoorbeeld een termijn hebt gekregen waarbinnen u een teruggevorderd bedrag moet voldoen, dan moet dit bedrag nog steeds tijdig betaald worden ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend. U kunt de rechter vragen om betalingsuitstel door een voorlopige voorziening aan te vragen. U vraagt de rechter in dat geval de uitvoering van het besluit nog even in de koelkast te zetten. Onze gespcialiseerde advocaten zijn u hierbij graag van dienst.
  3. Houd goed de termijn in de gaten voor het instellen van beroep! Een beroepschrift moet namelijk binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar bij de rechtbank zijn ingediend.
  4. Houd er rekening mee dat u griffierechten bent verschuldigd als u in beroep gaat. Dat zijn de administratiekosten van de rechtbank. In beroep gaan bij een beslissing die betrekking heeft op uw uitkering, bent u de rechtbank €46,- griffierechten verschuldigd. Via een aanvraag voor bijzondere bijstand kunt u dit bedrag vaak terugkrijgen via uw gemeente. Wij vertellen u daar graag mee over.

Advocaat nodig?

  1. Controleer op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging. De overheid betaalt dan uw advocaat en u hoeft slechts een lage eigen bijdrage te voldoen. Wij kijken graag even met u mee. Neem contact op met een van onze juridisch medewerkers of advocaten op telefoonnummer 035-303 8110, vul het contactformulier in of stel uw vraag online.
  2. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan het zijn dat bijstand door een van onze advocaten wordt vergoed door uw verzekering. In dat geval is het aan te raden met een advocaat ten strijde te treden. Dan weet u zeker dat u goed beslagen ten ijs komt.

Laat u voorlichten door een gespecialiseerde advocaat of lees meer op de website van www.rechtspraak.nl. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op door te bellen met 035-3038110 of vul het contactformulier in op onze website. Wij nemen snel contact met u op. U kunt uw vraag ook online stellen of ervaringen met ons delen.

In beroep tegen de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift - Overheidsprobleem

Aanverwante onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie