Problemen met de SVB – Algemene informatie

SVB fraude

Indien u verdacht wordt van SVB fraude is dat uiterst vervelend. U bent helaas niet de enige.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. De SVB houdt zich onder andere bezig met het uitkeren van de Nabestaandenuitkering Anw en de AOW-uitkering. De Anw-uitkering is bedoeld voor mensen die hun partner hebben verloren of wees zijn geworden. De AOW is een pensioen voor mensen die de zogenaamde AOW-leeftijd hebben bereikt.

Als u ene uitkering of pensioen ontvangt via de SVB, dan bent u verplicht om wijzigingen in uw situatie door te geven. Vooral op dat punt gaat het nog wel eens – ook per ongeluk – mis.

Wordt u door de SVB verdacht van fraude?

Als u wordt verdacht van SVB fraude dan kan de SVB bepalen dat u moet terugbetalen wat u teveel zou hebben ontvangen. Als het totaal bedrag hoger is dan 50.000 euro dan kan er aangifte tegen u worden gedaan bij het Openbaar Ministerie. Er zal worden onderzocht of u de feiten welbewust verkeerd heeft gepresenteerd om zo een hogere uitkering of pensioen te ontvangen. Wil meer weten over dit onderwerp, leest u hier dan verder.

Wordt er door de SVB onderzoek naar u gedaan?

Het SVB kan onderzoek doen naar u en uw situatie als er SVB fraude wordt vermoed. Er wordt dan informatie opgevraagd bij uw bank, maar ook bij andere overheidsorganen zoals de Belastingdienst. Ook kan uw social media zoals Facebook worden bekeken en uw buren worden ondervraagd. Een dergelijk onderzoek is kortom heel ingrijpend. Het is belangrijk dat u weet hoe een onderzoek door de SVB verloopt zodat u weet wat u kan verwachten. Voor meer informatie adviseren wij u hier verder te lezen.

Bent u door de SVB opgeroepen voor verhoor?

In het geval u wordt opgeroepen voor verhoor, kan u verdachte zijn in een strafzaak. Op een verhoor door de SVB moet u zich daarom zo goed als mogelijk voorbereiden. U dient bekend te zijn met uw rechten en plichten. Voor meer informatie over een verhoor door de SVB, leest u hier verder.

Wilt u in bezwaar tegen een besluit van de SVB?

U heeft een beslissing ontvangen van de SVB en u bent het niet eens met de inhoud van die brief. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen bij de SVB. Als u wilt weten aan welk eisen een bezwaarschrift moet voldoen, dan leest u hier verder.

Wilt u in beroep tegen een beslissing op bezwaar van de SVB?

U heeft een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van de SVB. U heeft nu een beslissing op uw bezwaarschrift ontvangen en u bent niet in het gelijk gesteld. In dat geval kunt u een beroepschrift indienen in het arrondissement waar u woont. Als u wilt weten aan welk eisen een beroepschrift moet voldoen, dan leest u hier verder.

Duurt de bezwaar- of beroepsprocedure u te lang en heeft u belang bij een spoedprocedure?

Als u in afwachting bent van een recatie op uw bezwaar- of beroepschrift, dan blijft het initiële besluit van de SVB wel in stand. Dit kan voor financiële problemen zorgen, bijvoorbeeld in het geval u een onterecht ontvangen uitkering moet terugbetalen. U kunt in dat geval aan detecteer vragen om het besluit ‘even in de koelkast’ te zetten. Als u wilt weten hoe u zo’n spoedprocedure of voorlopige voorziening kunt aanvragen, dan leest u hier verder.

Teveel uitkering of pensioen ontvangen van de SVB

In dat geval kan de SVB u verzoeken om het te veel ontvangen bedrag terug te betalen. Als de SVB denkt dat u met opzet gegevens niet heeft doorgegeven of onjuist heeft doorgegeven dan kan aan u ook een boete worden opgelegd. U kunt tegen een dergelijk besluit in bezwaar. Wilt u meer weten over de gevolgen van het teveel uitkering of pensioen ontvangen, dan leest u hier verder.

AOW-uitkering en samenwonen niet doorgegeven

U krijgt een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet en u heeft niet aan de SVB doorgegeven dat u samenwoont. Lees hier met wie u samenwonend kunt zijn voor de AOW en wanneer er sprake is van samenwonen.

ANW-uitkering of nabestaandenuitkering en samenwonen niet doorgegeven

U krijgt een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet en u heeft aan de SVB niet doorgegeven dat u samenwoont. Lees hier met wie u samenwonend kunt zijn voor de Anw en wanneer er sprake is van samenwonen.

SVB fraude

Plaats hier een openbare vraag of reactie