Te veel uitkering ontvangen

Ik heb te veel uitkering ontvangen. Wat nu?

De gemeente gaat u verzoeken om terug te betalen wat u te veel heeft ontvangen. Als u te veel heeft ontvangen omdat u iets niet zou hebben doorgegeven of omdat u iets onjuist zou hebben doorgegeven, dan kunt u zelfs een boete opgelegd krijgen.

Belangrijk om te weten:

  • Tegen een besluit van de gemeente waarin u wordt gesommeerd de te veel ontvangen uitkering terug te betalen, kan bezwaar worden aangetekend. Let altijd goed op de termijn waarbinnen u dat moet doen! In de regel moet u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen. Als de bezwaartermijn is verlopen, kunt u niets meer doen.
  • De gemeente moet bij een terugvordering een draagkrachtberekening maken. Ook geldt de wettelijke beslagvrije voet. Dat laatste betekent dat als de gemeente beslag wil leggen op uw uitkering, vermogen of inkomsten, u voldoende moet overhouden om van te kunnen leven. Bij deze berekening gaat best vaak wat fout, controleer het daarom goed!
  • Het terug te betalen bedrag is afhankelijk van de periode waarover u te veel bijstand heeft ontvangen. Als u bijvoorbeeld maar twee maanden heeft samengewoond, hoeft u ook maar de (te veel ontvangen) bijstand voor deze twee maanden terug te betalen. Hoe korter de gefraudeerde periode is, des te minder u aan de gemeente hoeft terug te betalen, des te lager is de aan u mogelijk op te leggen straf door de strafrechter. Houd u daar goed rekening mee als u vragen beantwoord van uw budgetconsulent of bijvoorbeeld de sociale recherche.
  • U krijgt vaak meerdere brieven thuis gestuurd, die kunnen worden aangemerkt als besluit. Tegen al deze besluiten moet bezwaar worden aangetekend! Doet u dit niet dan stemt u – simpel gezegd – in met de inhoud van de brief. Houdt uw brievenbus goed in de gaten! Deze brieven zijn soms heel verwarrend. Schroomt u niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen voor advies.
  • Er wordt vaak meer teruggevorderd dan u (teveel) heeft gekregen. De gemeente vordert namelijk de uitkering bruto terug, terwijl deze netto aan u was betaald. Hier moet goed naar worden gekeken.

Advocaat nodig?

  • Controleer op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging. De overheid betaalt dan uw advocaat en u hoeft slechts een lage eigen bijdrage te voldoen. Wij kijken graag even met u mee. Neem in geval van vragen contact op met een van onze juridisch medewerkers of advocaten op telefoonnummer 035-303 8110, vul het contactformulier in of stel uw vraag online.
  • Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan het zijn dat bijstand door een van onze advocaten wordt vergoed door uw verzekering. In dat geval is het zeker aan te raden met een advocaat ten strijde te treden. Dan weet u zeker dat u goed beslagen ten ijs komt.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw bezwaarschrift? Laat u dan voorlichten door een gespecialiseerde advocaat of jurist. Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op door te bellen met 035-3038110 of vult u het contactformulier in op onze website. Wij nemen snel contact met u op! U kunt uw vraag ook online stellen.

Teveel uitkering ontvangen - Overheidsprobleem

Aanverwante onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie