Teveel uitkering of pensioen ontvangen van de SVB

Ik heb teveel uitkering of pensioen ontvangen. Wat nu?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat u verzoeken om terug te betalen wat u teveel heeft ontvangen. Als u teveel heeft ontvangen omdat u iets niet zou hebben doorgegeven of omdat u iets onjuist zou hebben doorgegeven, dan krijgt u zelfs een boete opgelegd. Een boete is vaak de helft van het totaal te veel ontvangen bedrag aan uitkering of pensioen. Met uw persoonlijke omstandigheden kan rekening worden gehouden.

Belangrijk om te weten:

  • Tegen een besluit van de SVB waarin u wordt gesommeerd de te veel ontvangen uitkering of het teveel aan pensioen terug te betalen, kan bezwaar worden aangetekend. Let altijd goed op de termijn waarbinnen u dat moet doen! Als de bezwaartermijn is verlopen kunt u niets anders meer doen terugbetalen. In de regel heeft u zes weken de tijd vanaf de datum van dagtekening van de brief.
  • Een boete kan worden gematigd als u een goede reden had waarom u niet tijdig heeft doorgegeven dat u samenwoonde. Uw bijzondere omstandigheden moeten daarom goed worden verwoord in uw bezwaarschrift.
  • Als u meer dan € 50.000,- dient terug te betalen, dan onderzoekt de SVB of er sprake is geweest van fraude. Er kan dan aangifte worden gedaan bij het openbaar ministerie.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw bezwaarschrift? Laat u dan voorlichten door een advocaat. Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op door te bellen met 035-3038110 of vult u het contactformulier in op onze website. Wij nemen snel contact met u op! U kunt uw vraag ook online stellen.

Advocaat nodig, maar u maakt zich zorgen over de kosten? Dat is vaak niet nodig!

  • Controleer op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging. De overheid betaalt dan uw advocaat en u hoeft slechts een lage eigen bijdrage te voldoen. Wij kijken graag even met u mee. Neem daarvoor contact op met een van onze specialisten op telefoonnummer 035-3038110, vul het contactformulier in of stel uw vraag online.
  • Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan het zijn dat bijstand door één van onze advocaten wordt vergoed door uw verzekering. In dat geval is het aan te raden met een advocaat ten strijde te treden. Dan weet u zeker dat u goed beslagen ten ijs komt.

Teveel uitkering of pensioen ontvangen van de SVB - Overheidsprobleem

Aanverwante onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie