Uitkeringsfraude – Dienst Werk en Inkomen – Algemene informatie

Uitkeringsfraude

Een probleem met de gemeente is uiterst vervelend, zeker als u verdacht wordt van uitkeringsfraude. U bent helaas niet de enige.

In Nederland zijn er sociale voorzieningen voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Deze mensen krijgen een bijstanduitkering op grond van de Participatiewet. Deze wet is in het leven geroepen ter vervanging van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Er kan een probleem ontstaan als de gemeente u verdenkt van uitkeringsfraude, omdat u bijvoorbeeld niet zou hebben doorgegeven dat u bent gaan samenwonen of dat u bijverdient. De gemeente kan een onderzoek naar u starten en u misschien oproepen om te worden gehoord gehoord als verdachte van fraude. Tegen besluiten van de gemeente, bijvoorbeeld tot stopzetting van uw uitkering of terugvordering van te veel ontvangen bijstand kunt u bezwaar en beroep indienen.

Op 02-08-2017 heeft WNL Annemiek van Spanje gevraagd om een reactie op het feit dat de (sociale) recherche mensen in de gaten houdt via social media. Bekijk hieronder haar reactie of lees het originele bericht van WNL hier.

Hieronder treft u verschillende onderwerpen aan waarover u meer kunt lezen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Belt u vrijblijvend met een gespecialiseerde advocaat op 035-303 8110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. U kunt uw vraag ook online stellen. Wij staan voor u klaar!

Door de gemeente verdacht van fraude

Als u ten onrechte een uitkering zou hebben ontvangen of maandelijks een te hoog bedrag, dan kan de gemeente u van fraude verdenken. In dat geval kan aangifte tegen u worden gedaan bij het Openbaar Ministerie. Wordt u verdacht van uitkeringsfraude dan adviseren wij u hier verder te lezen.

Bijstandsuitkering en samenwonen niet doorgegeven

Voor iedereen met een bijstanduitkering geldt de inlichtingenplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om aan de gemeente mede te delen dat u bent gaan samenwonen. Heeft u een bijstandsuitkering en bent u gaan samenwonen, dan adviseren wij u hier verder te lezen. Het is namelijk belangrijk te weten wanneer u volgens de Participatiewet samenwoont.

Bijstandsuitkering en bijverdienen niet doorgegeven

Voor een ieder met een bijstanduitkering geldt de inlichtingenplicht. Dat betekent dat u een extra inkomen aan de gemeente dient door te geven. Niet al het extra inkomen is echter van invloed op de hoogte van uw bijstanduitkering. Heeft u een bijstandsuitkering en bijverdiend? Dan adviseren wij u hier verder te lezen. Het is namelijk voor u van belang om precies te weten wanneer er sprake is van bijverdienen volgens de Participatiewet. Ook krijgt u op deze website tips.

Opgeroepen voor verhoor door de gemeente

U bent gebeld of u heeft een brief gekregen met de mededeling dat de gemeente u wil horen over uw (financiële) situatie. Het is belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn als u wordt verhoord door de sociale recherche. Misschien wordt u beschouwd als een verdachte van uitkeringsfraude. Wij adviseren u in dat geval om hier verder te lezen als u een uitnodiging voor een verhoor heeft ontvangen.

Onderzoek door de gemeente

Samen met de sociale recherche is de gemeente een onderzoek naar uw (financiële) situatie gestart. Dat is behoorlijk vervelend, want het betekent dat er overal informatie zal worden opgevraagd. Denk daarbij aan andere overheidsinstanties zoals de belastingdienst, maar ook uw buren kunnen bijvoorbeeld worden gehoord als getuigen. Wij adviseren u om hier verder te lezen over wat zo’n onderzoek inhoudt.

Te veel uitkering ontvangen

Als de gemeente vaststelt dat u te veel uitkering zou hebben ontvangen, dan kan er worden gevorderd om terug te betalen wat u te veel heeft gekregen. Als de gemeente van mening is dat u opzettelijk verkeerde informatie heeft gegeven of informatie heeft achtergehouden, dan kan er ook een boete worden opgelegd of aangifte worden gedaan. U kunt hier meer lezen over dit onderwerp. Daar staan ook bruikbare tips.

In bezwaar tegen een besluit van de gemeente 

U heeft een brief gekregen met een besluit van de gemeente. Misschien is uw uitkering stopgezet of wordt (een deel van) uw uitkering teruggevorderd. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan adviseren wij u om een bezwaarschrift in te dienen. Hier kunt u precies lezen waar een bezwaarschrift aan moet voldoen en waar u uw bezwaar kunt indienen.

In beroep tegen een beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift

Tegen een negatieve beslissing op uw bezwaarschrift kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie over het opstellen of indienen van een beroepschrift terzake de bijstandsuitkering, adviseren wij u om hier verder te lezen.

Bezwaar/beroep bij de gemeente duurt te lang

Als de bezwaarschriftprocedure of de beroepsprocedure te lang duurt, bijvoorbeeld omdat u een groot bedrag moet terug betalen voor een bepaalde datum, dan kunt u een spoedprocedure aan vragen. Dat heet een voorlopige voorziening, Als u meer wilt weten over het opstellen of indienen van een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening dan adviseren wij u om hier verder te lezen.

Kosten van een advocaat

Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. Meestal komt u in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand. U kunt ons bereiken op 035-3038110. U kunt ook ons contactformulier invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Uitkeringsfraude

Plaats hier een openbare vraag of reactie