Uitkeringsproblemen – Algemene informatie

In Nederland zijn er sociale voorzieningen voor bijvoorbeeld jonggehandicapten of voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien (bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet). De Participatiewet is een wet ter vervanging van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Ik heb een probleem met mijn uitkering. Wat nu?

Vanaf het moment dat iemand een uitkering ontvangt, bestaat er niet alleen een recht op deze maandelijkse bijdrage, maar ontstaan er ook plichten. De praktijk leert dat niet iedereen even goed op de hoogte is van deze plichten. Daardoor ontstaan er soms problemen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er te veel is bijverdiend of iemand tussentijds is gaan samenwonen. De gemeente kan dan een onderzoek starten samen met de sociale recherche. Aanleiding voor een dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld een (anonieme) tip zijn van iemand die bij u in de buurt woont.

In de tussentijd wordt uw uitkering stopgezet. U ontvangt in dat geval een blokkeringsbesluit. Als de gemeente van mening is dat u te veel heeft ontvangen, kan aan u de verplichting worden opgelegd om het te veel ontvangen bedrag terug te betalen. U ontvangt daarvoor een intrekkingsbesluit en/of terugvorderingsbesluit (ook wel eens invorderingsbesluit genoemd). Ook kan aan u een boete worden opgelegd of kan er aangifte van fraude worden gedaan bij het Openbaar Ministerie. In dat laatste geval dient u zich bij de strafrechter te verantwoorden en loopt u bij een veroordeling risico op een strafblad.

Probleem met de SVB, DWI of het UWV?

Wilt u meer weten, leest u dan verder over uw specifieke geval op onze website. Wij bieden hulp bij onder andere problemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Hieronder treft u alle onderwerpen op een rij. Kijkt u op de brief die u heeft ontvangen eerst over welke uitkeringsinstantie u meer informatie nodig heeft en zoek dan in de lijst hieronder naar het specifieke probleem waar u hulp bij nodig heeft. Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen met andere lezers, dan kunt u gebruik maken van ons online forum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat. Bel met 035-3038110 of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Probleem met de gemeente – Dienst Werk en Inkomen

Probleem met de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Probleem met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Uitkeringsproblemen - Algemene informatie - Overheidsprobleem

Plaats hier een openbare vraag of reactie