Opgeroepen voor verhoor door het UWV

Ik ben opgeroepen voor verhoor door het UWV. Wat nu?

Vanaf het moment dat u bent opgeroepen voor verhoor door het UWV, kunt u verdachte zijn in een strafzaak. Houd u er in dat geval rekening mee dat u in de gaten kunt worden gehouden door de politie. Uw social media en woning worden misschien bekeken en uw buren bevraagd.

Belangrijk om te weten:

  1. Voordat u op deze uitnodiging ingaat, is het verstandig te informeren of u als verdachte of getuige wordt gehoord. Uw rechten en plichten zijn dan immers heel anders. Een gespecialiseerde advocaat kan dit voor u uitzoeken. Als het onderzoek zich richt op de vraag of u recht had op een specifieke uitkering, dan bent u op grond van de inlichtingenplicht gehouden antwoord te geven op deze vragen. Op het moment dat er een onderzoek wordt uitgevoerd dat zich richt op de vraag of u verwijtbaar heeft gehandeld, heeft u het recht om te zwijgen. De inspecteur wil dan onderzoeken of u kan worden verweten dat u (al dan niet geheel) ten onrechte een uitkering van het UWV heeft genoten.
  2. U heeft het recht om te zwijgen tijdens een verhoor. Dat is vrijwel altijd beter. U heeft ook het recht u te laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat kan u informeren over de beste proceshouding tijdens een verhoor, maar er ook voor waken dat u niet onder druk een verklaring aflegt, waar u later spijt van krijgt.
  3. Beantwoord nooit vragen als u niet helemaal zeker bent over (de strekking van) de vraag of over uw antwoord.
  4. U heeft er recht op voorafgaand aan het verhoor uw dossier in te zien. Vraag daar uitdrukkelijk om en leg niet eerder een verklaring af dan nadat u alles goed heeft gelezen en uitvoerig met uw advocaat heeft.

Advocaat nodig?

Zoals u ziet kan er bij een verdenking van fraude veel op u afkomen. Daarom kan het verstandig zijn om een vroeg stadium alvast een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. In veel gevallen wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgegeven. Dat betekent dat uw advocaat wordt betaald door de overheid en u zelf slechts een enkele eigen bijdrage hoeft te betalen.

Door het UWV opgeroepen voor verhoor - Overheidsprobleem

Gerelateerde onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie