Problemen met het UWV – Algemene informatie

UWV fraude

Indien u wordt verdacht van UWV fraude is dat uiterst vervelend. U bent helaas niet de enige.

UWV betekent Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV houdt zich bezig met alle werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA, WAO, WAZ, WAZO en de Ziektewet.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen worden verdacht van UWV fraude. Bedrijven kunnen subsidies aanvragen om een zieke werknemer weer te laten werken of om bijvoorbeeld jonggehandicapten met behulp van een job coach weer aan het werk te zetten. Soms stelt het UWV dat een bedrijf achteraf gezien geen recht had op een dergelijke subsidie en bestaat er het vermoeden van fraude.

Particulieren kunnen ook worden verdacht van UWV fraude. Voor alle uitkeringen die het UWV uitkeert, geldt dat er aan een aantal voorwaarden dient te worden voldaan. Als uw situatie in de tussentijd anders is geworden dan bij uw aanvraag, of u bent (bewust of onbewust) niet helemaal eerlijk geweest bij uw aanvraag, dan kan het UWV uitkeringen terugvorderen, een boete opleggen of aangifte tegen u doen.

Bij het Centraal Meldpunt Fraude kunnen meldingen over UWV fraude (anoniem) worden ingediend. Soms is dit de aanleiding tot nader onderzoek. Onderzoek naar fraude wordt door de afdeling Handhaving van het UWV uitgevoerd.

Deze website biedt raad bij allerlei problemen met het UVW. Gebruik de zoekbalk in het home-scherm of lees verder. Elk onderwerp wat wij op deze website behandelen, wordt hier kort genoemd.

Wordt u door het UWV verdacht van fraude?

U kunt verdacht worden van fraude omdat u bijvoorbeeld onjuiste informatie heeft verstrekt, heeft nagelaten relevante informatie te verstrekken of u valsheid in geschrifte heeft gepleegd door valse documenten te verstrekken. Wat de oorsprong van de verdenking ook is, de gevolgen kunnen uiterst vervelend zijn. Lees hier meer over een verdenking van fraude en waar u rekening mee dient te houden.

Bent u door het UWV opgeroepen voor verhoor?

Vanaf het moment dat u door het UWV wordt opgeroepen voor verhoor, kunt u verdachte zijn in een strafzaak. Houdt u er in dat geval rekening mee dat u in de gaten kunt worden gehouden door de politie. Uw social media en woning worden misschien bekeken en uw buren bevraagd. U heeft als verdachte een heel aantal rechten. Het is belangrijk dat u deze kent. Lees hier meer.

Wordt er door het UWV en handhaving onderzoek naar u gedaan?

Een onderzoek door UWV en handhaving is een uiterst vervelende aangelegenheid. Iedereen die een uitkering of subsidie heeft ontvangt van het UWV kan een bezoekje krijgen van de afdeling Handhaving. Als er echter een aanleiding bestaat voor het bezoek, dan moet u waakzaam zijn. Lees hier of u wel of niet verplicht antwoord te geven op de vragen en waar u verder nog rekening mee  dient te houden.

Wilt u in bezwaar tegen een beslissing van het UWV?

Tegen een negatieve beslissing van het UWV kunt u bezwaar aantekenen. U heeft hiervoor zes weken de tijd vanaf de dagtekening van het besluit. Lees hier waar een bezwaarschrift aan moet voldoen en krijg tips.

Wilt u in beroep tegen een beslissing van het UWV?

U heeft een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van het UWV, maar u bent er niets mee opgeschoten. Het UWV heeft uw bezwaarschrift ongegrond verklaard. Dat is heel vervelend. In dat geval kunt u echter de zaak in beroep voorleggen aan een rechter. Lees hier hoe u een beroepschrift in kunt dienen en krijg tips.

Duurt de bezwaar- of beroepsprocedure u te lang en heeft u belang bij een spoedprocedure?

Een besluit van het UWV heeft geen opschortende werking. Stel dat is besloten dat u een grote som geld terug dient te betalen, dan kan het zijn dat u financieel in de problemen dreigt te komen. U heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit, maar het UWV heeft (nog) niet beslist. Het kan ook zijn dat u beroep heeft ingesteld, maar de rechter pas over zes weken uitspraak zal doen. U kunt in een dergelijk geval een spoedprocedure aanvragen. Dat wordt ook wel eens een voorlopige voorziening genoemd. Lees hier wat een spoedprocedure is en hoe u deze kunt aanvragen.

UWV fraude

Gerelateerde onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie