Door de gemeente verdacht van fraude

Ik word door de gemeente verdacht van fraude. Wat nu?

Als u een groot bedrag ten onrechte zou hebben ontvangen, dan wordt er vrijwel altijd door de gemeente vanuit gegaan dat er sprake is geweest van fraude. Er wordt door de gemeente aangifte gedaan van fraude bij het openbaar ministerie als er meer dan 6000 euro wordt teruggevorderd.

Belangrijk om te weten:

  • Bij het ontvangen van een uitkering bent u verplicht om aan de inlichtingenplicht te voldoen. Dat wil zeggen dat u openheid dient te geven over uw persoonlijke omstandigheden. De uitkeringsinstantie dient op de hoogte te zijn van de feiten die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw uitkering. Dat wordt anders vanaf het moment dat u verdachte bent en wordt opgeroepen voor een verhoor.
  • Het terug te betalen bedrag is afhankelijk van de periode waarover u te veel bijstand heeft ontvangen. Als u bijvoorbeeld maar twee maanden heeft samengewoond, hoeft u ook ‘maar’ de (te veel ontvangen) bijstand voor deze twee maanden terug te betalen. Hoe korter de gefraudeerde periode is, des te minder u aan de gemeente hoeft terug te betalen, des te lager is de aan u mogelijk op te leggen straf door de strafrechter. Hier moet u rekening mee houden als u een verklaring aflegt bij de sociale recherche.
  • U heeft als verdachte het recht om te zwijgen tijdens een verhoor. Dat is vrijwel altijd beter. Laat u zich bijstaan door een advocaat wanneer u wordt gehoord door de sociale recherche. Een advocaat kan u informeren over uw rechten en plichten tijdens een verhoor, zoals het zwijgrecht. Een advocaat kan ook met u meegaan naar een verhoor om er zeker van te zijn dat u niet onder druk een verklaring aflegt, waar u later spijt van krijgt.
  • U krijgt vaak meerdere brieven thuis gestuurd, die kunnen worden aangemerkt als besluit. Tegen al deze besluiten moet bezwaar worden aangetekend. Doet u dit niet dan stemt u – simpel gezegd – in met de inhoud van de brief. Dat kan desastreuze gevolgen hebben. De inhoud van de brieven kan soms verwarrend zijn. Schroomt u niet om vrijblijvend contact op te nemen.
  • Er wordt vaak meer teruggevorderd dan u (teveel) heeft gekregen. De gemeente vordert namelijk de uitkering bruto terug, terwijl deze netto aan u was betaald. Hier moet goed naar worden gekeken.

Advocaat nodig?

  1. Controleer op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging. De overheid betaalt dan uw advocaat en u hoeft slechts een lage eigen bijdrage te voldoen. Wij kijken graag even met u mee. Neem in geval van vragen contact op met een van onze juridisch medewerkers of advocaten op telefoonnummer 035-3038110, vul het contactformulier in of stel uw vraag online.
  2. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan het zijn dat bijstand door een van onze advocaten wordt vergoed door uw verzekering. In dat geval is het aan te raden met een advocaat ten strijde te treden. Dan weet u zeker dat u goed beslagen ten ijs komt.

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op met een advocaat gespecialiseerd in bijstandsproblemen door te bellen met 035-3038110, of vult u het contactformulier in op onze website. Wij nemen snel contact met u op. U kunt uw vraag ook online stellen.

Door de gemeente verdacht van fraude - Overheidsprobleem

Aanverwante onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie