Bezwaar maken tegen intrekking vergunning op grond van de wet BIBOB

Mijn vergunning is op grond van de wet BIBOB ingetrokken. Wat nu?

U kunt helaas geen bezwaar aantekenen tegen het negatieve advies van bureau BIBOB, hoe onrechtvaardig dat ook voelt. Wel kunt u een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van de overheidsinstantie om u een vergunning of subsidie te weigeren of om uw vergunning in te trekken.

Let op! U heeft slechts zes weken om bezwaar aan te tekenen! Als u te laat bent, dan is uw aanvraag definitief afgewezen of uw vergunning definitief ingetrokken.

In een bezwaarschrift moeten in ieder geval een datum, uw naam, adres, telefoonnummer, burgerservicenummer staan. Ook dient u de redenen(en) van het bezwaar uiteen te zetten. Vergeet uw handtekening niet. Om een bezwaarschrift extra kansrijk te laten zijn, is het van belang uit te leggen waarom dit besluit onterecht is genomen door op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te wijzen. Dit is soms ingewikkeld. Het bezwaarschrift moet u indienen bij de overheidsinstantie waarvan u het besluit heeft gekregen tot weigering of intrekking van uw vergunning. Voeg voor de zekerheid het besluit bij zodat gelijk duidelijk is waartegen u bezwaar indient.

Neemt u vrijblijvend contact op met een van onze advocaten op telefoonnummer 035-3038110 of vul het contactformulier in. Wij kennen het klappen van de zweep!

Vergunning ingetrokken op grond van de wet BIBOB - Overheidsprobleem

Gerelateerde onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie