Verklaring omtrent gedrag – Algemene informatie

Verklaring omtrent gedrag

Op deze website leggen wij uit hoe u een Verklaring Omtrent Gedrag kunt aanvragen en wat de oplossing is voor de problemen waar u tegenaan kunt lopen. Is er door Dienst Justis aangekondigd dat de VOG zal worden geweigerd? Dien een zienswijze in! Is uw bezwaarschrift tegen de afwijzing van uw VOG-aanvraag ongegrond verklaard? Ga in beroep!

Wilt u weten hoe? Dat leest u hier. Op deze pagina geven wij een korte samenvatting van alle problemen waar u tegenaan kunt lopen en geven wij u tips voor een mogelijke oplossing. Wenst u meer informatie over een specifiek onderwerp, dan kunt u doorklikken.

 • Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent Gedrag aan?

U solliciteert op een nieuwe en uw aanstaande werkgever vraagt u om een Verklaring Omtrent Gedrag (afgekort VOG) aan te vragen. U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

1. Digitaal

Een digitale aanvraag kan alleen via bepaalde organisatie. Vraag uw toekomstige werkgever of zij beschikken over eHerkenning. U moet zelf ingeschreven staan bij de gemeente waar u woont, een burgerservicenummer hebben, over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD beschikken, een e-mailadres hebben en kunnen betalen via iDEAL. Het voordeel van een digitale aanvraag is dat dit €33,85 kost en dus €7,50 minder kost dan een aanvraag via de gemeente.

2. Via de gemeente 

Uw toekomstige werkgever geeft u een formulier. Dit formulier kunt u indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U dient zich te kunnen identificeren en de aanvraag à €41,35 te voldoen. Het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam wenst te zijn, geeft op het aanvraagformulier aan op welke functieaspecten de screening dient plaats te hebben. Er is een algemeen screeningsprofiel en er zijn specifieke screeningsprofielen. Denkt u bij dit laatste bijvoorbeeld aan een screeningsprofiel afgestemd op de zorgsector, waarvoor bijzondere eisen gesteld kunnen worden.

3. Bij Dienst Justis

Als u geen aanvraag kunt indienen middels bovengenoemde twee opties, dan kunt u uw aanvraag ook rechtstreeks indienen bij Dienst Justis. Dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Op de website van Dienst Justis vindt u meer informatie over het op deze wijze indienen van een aanvraag.

Wilt u weten hoe een aanvraagformulier eruit ziet? Klikt u hier.

 •  Welke voorwaarden gelden voor de afgifte van een VOG?

Dienst Justis beoordeelt uw aanvraag op basis van uw justitiële documentatie. Dat is een ander woord voor strafblad. Als u nooit een strafbaar feit heeft gepleegd, dan zal de afgifte van een VOG geen probleem zijn. Als er wel sprake is van strafbare feiten dan wordt – heel simpel gezegd – beoordeeld of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Lees hier meer over de voorwaarden voor een VOG.

 • Hoe verloopt de VOG- procedure?

1.  Indienen van de aanvraag en wachten op een besluit

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, zal een ambtenaar van Dienst Justis uw aanvraag beoordelen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Als er wel sprake is van strafbare feiten, dan wordt de beslissing binnen 8 weken genomen.

2. Voornemen tot afwijzing

Als er sprake is van een strafblad kan Dienst Justis besluiten aan u geen VOG af te geven. Er zal u dan een ‘voornemen tot afwijzing’ worden gestuurd. U krijgt twee weken om hier op reageren. Lees hier meer over het indienen van een zienswijze.

3. Definitief besluit 

Na uw zienswijze neemt Dienst Justis een definitief besluit. Als uw aanvraag is afgewezen, heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar aan te tekenen. Lees hier meer over het indienen van een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een VOG-aanvraag.

4. Beslissing op het bezwaarschrift

Dienst Justis zal u horen op uw bezwaren. Er wordt een hoorzitting ingepland. Daarna neemt Justis een beslissing op het bezwaarschrift. U kunt hiertegen in beroep door een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Lees hier meer over het indienen van een beroepschrift.

5. Uitspraak rechtbank

De rechtbank doet binnen zes weken na de zitting uitspraak in uw zaak. Mocht uw beroepschrift ongegrond zijn verklaard, dan staat de weg open naar de Raad van State. U kunt in dat geval een hogerberoepschrift indienen. Lees hier meer over het indienen van een hogerberoepschrift.

Als u dit niet snel genoeg gaat, dan staat de mogelijkheid van een spoedprocedure tot uw beschikking. Meer weten? Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies van een gespecialiseerde advocaat. U kunt ook het contactformulier invullen, waarna wij u zullen bellen.

Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. Voor een VOG-procedure kunt u, afhankelijk van uw inkomen, een toevoeging krijgen. Dat betekent dat een advocaat u pro deo (vrijwel kosteloos) kan bijstaan.

Verklaring Omtrent Gedrag - Overheidsprobleem

2 Comments

 1. Astrid

  Vog aangevraagd. Ga werken in de zorg. Vorig jaar 500 euro boete betaald voor doorrijden na aanrijding fietser. Wat overigens niet klopte .maar niet gewonnen . En nu? Moet ik me zorgen balen?

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Beste Astrid,

   Ik vermoed dat je hiermee geen problemen zult krijgen. Ten eerste vanwege de wijze van afdoening (je hebt ‘slechts’ een boete opgelegd gekregen), ten tweede omdat een verkeersovertreding een baan in de zorg niet zou moeten bijten. Je hebt je VOG immers niet aangevraagd voor een functie waarbij je aan het verkeer zult gaan deelnemen, zoals taxichauffeur. Mocht je aanvraag desondanks worden afgewezen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via 035-3038110.

   Hartelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten

Plaats hier een openbare vraag of reactie