Aanvraag afgifte VOG afgewezen

Is uw aanvraag om afgifte van een VOG definitief afgewezen?

U komt thuis en er ligt een brief voor u op de deurmat. Uw aanvraag om afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag is afgewezen. Nu gaat die nieuwe baan misschien aan uw neus voorbij. Dat is heel vervelend, maar u kunt nog in bezwaar gaan tegen deze beslissing. U dient hiervoor een bezwaarschrift in bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Een bezwaarschrift is niets meer of minder dan een brief waarin uiteenzet waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Vergeet niet uw naam, adres en datum te benoemen en uw handtekening te zetten. Ook is het handig om een kopie bij te voegen van de brief waarop u reageert.

Tips:

  1. Uw persoonlijk belang moet goed uiteen worden gezet en er moet worden gewezen op de eventuele fouten in de besluitvormingsprocedure.
  2. Er moet worden nagegaan of het door u gepleegde strafbare feit daadwerkelijk een risico vormt voor de samenleving.
  3. Er moet worden nagegaan of het strafbare feit wel echt verband houdt met de specifieke taak of functie die u wenst te vervullen. Dit verband moet worden ontkracht.
  4. Het is belangrijk de feiten en omstandigheden waaronder u het strafbare feit heeft gepleegd goed te belichten. De Staatssecretaris heeft namelijk alleen maar naar uw strafblad gekeken, maar heeft geen weet van uw persoonlijke situatie ten tijde van het gepleegde feit.

Advocaat nodig?

Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. In veel gevallen wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgegeven. Dat betekent dat uw advocaat wordt betaald door de overheid en u zelf slechts een enkele eigen bijdrage hoeft te betalen. Indien uw zaak of u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, dan moet u een uurtarief voor uw advocaat betalen. Wij komen echter in dit soort zaken vaak een vaste prijs met de cliënt overeen zodat u nooit een onverwachte rekening op uw deurmat aantreft.

Onze advocaten behandelen veel bezwaarprocedures tegen de afwijzing van een VOG-verklaring. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en indienen van een kansrijk bezwaarschrift. Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op met een advocaat van ons kantoor via telefoonnummer 035-3038110 of vul het contactformulier in. Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen en tips met onze lezers delen, dan kan dat ook hier op ons online forum.

Aanvraag VOG afgewezen - Overheidsprobleem

Plaats hier een openbare vraag of reactie