Wat is een tijdelijk huisverbod?

Het tijdelijk huisverbod

In Nederland kan in geval van bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling door de burgemeester aan de (vermeende) pleger een verbod worden opgelegd om 10 dagen zijn of haar woning niet te betreden. Ook mag de uithuisgeplaatste in die periode geen contact leggen met de partner, andere huisgenoten en/of de kinderen. In die ‘afkoelingsperiode’ wordt de hulpverlening op gang gebracht. De uithuisgeplaatste moet doorgeven waar hij gedurende die tijd gaat wonen en de sleutels van zijn eigen woning inleveren. De Wet Tijdelijk Huisverbod is van toepassing.

Het tijdelijk huisverbod wordt in de vorm van een beschikking door de burgemeester of de politie uitgereikt. Het ziet eruit als een brief. Overtreding van een opgelegd huisverbod is een strafbaar feit, namelijk huisvredebreuk. Hiervoor is voorlopige hechtenis toegestaan.

Het tijdelijk huisverbod is een zeer ingrijpende maatregel. Als u hiermee te maken krijgt is het noodzaak zo spoedig mogelijk in contact te treden met een gespecialiseerde advocaat die u kan inlichten over uw rechten en plichten.

Welke gevolgen heeft een tijdelijk huisverbod?

 • U moet een nieuwe verblijfplaats doorgeven en de sleutels van uw woning inleveren;
 • De woning dient onmiddellijk te worden verlaten;
 • Ophouden in of rond de woning is niet meer toegestaan;
 • U mag geen contact opnemen met uw voormalige huisgenoten (bijvoorbeeld partner en kinderen);
 • Overtreden van voornoemde regels levert een strafbaar feit op waarvoor u in de gevangenis kan worden gezet.

Voorwaarden waaraan een tijdelijk huisverbod moet voldoen

Het besluit tot oplegging van een huisverbod moet aan heel veel voorwaarden voldoen om stand te kunnen houden:

 • Het besluit is schriftelijk aan u medegedeeld of mondeling in geval van een dermate spoedeisende situatie.
 • Er mag aan u alleen een huisverbod worden opgelegd als aan het volgende criterium is voldaan: “uit feiten en omstandigheden moet blijken dat de aanwezigheid van betrokkene in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van een of meer personen die met hem in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of dat op grond van feiten en omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Voldoende is dat aannemelijk is dat die feiten en omstandigheden voor de in het besluit genoemde personen een ernstig en onmiddellijk gevaar dan wel een ernstig vermoeden van een dergelijk gevaar opleveren.” Dat is een hele mond vol. Het betekent echter niet meer of minder dan dat als er vrees bestaat voor de veiligheid van uw huisgenoten bij uw verblijf in de woning, er reden kan zijn om u een huisverbod op te leggen.
 • Het mag alleen worden opgelegd door de burgemeester of door een (gemandateerde hulp)officier van justitie.

Algemene tips:

 • Vaak wordt een huisverbod opgelegd na een incident in de huiselijke sfeer. Als u verdacht wordt van bijvoorbeeld (zware) mishandeling, poging doodslag of kindermishandeling dan bent u eveneens verdachte in een strafzaak. Lees u goed in over uw rechten als verdachte, zoals het zwijgrecht of uw recht op een advocaat.
 • De advocaat die u toegewezen krijgt in uw strafzaak is vaak een strafrechtadvocaat, die mogelijk minder bekwaam is in het bestuursrecht. Procederen tegen een tijdelijk huisverbod vergt specialistische kennis. Ondervraag uw (strafrecht)advocaat goed voordat u hem of haar ook tegen het tijdelijk huisverbod laat procederen.
 • Bij een huisverbod komen vaak veel emoties kijken. Ook om die reden kan het verstandig zijn om een advocaat in de arm te nemen.

Op deze website geven wij meer informatie en handige tips. U kunt ons ook online vragen stellen of uw ervaringen delen, waarna onze advocaten of andere lezers op deze website hierop kunnen reageren. U kunt natuurlijk ook gelijk bellen met één van onze gespecialiseerde advocaten op telefoonnummer 035-303 8110 of het contactformulier invullen. Wij kennen het klappen van de zweep!

Wat is een tijdelijk huisverbod - Overheidsprobleem

Voor meer informatie over gerelateerde onderwerpen:

2 Comments

 1. neima

  mij man had mijn mishandelt .dus ik ben getrouwd met hem en moeder van vier kinderen.ik won in Nederland 17 jaar. een ik heb verblijfsvergunnig onbepale tijd ..aub wat is mij recht.

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Dag mevrouw,

   Ik denk dat u wilt weten of u een huisverbod kunt aanvragen voor uw man omdat hij u mishandelt? Het tijdelijk huisverbod waarover op deze website wordt gesproken wordt opgelegd door de burgemeester na bijvoorbeeld aan aangifte van mishandeling. Als uw man u mishandelt en u doet daarvan aangifte dan kunt u met de politie overleggen over een tijdelijk huisverbod. Ik ken uw situatie niet, maar ik hoop dat u iemand hierover in vertrouwen heeft genomen. Ons kantoor is niet gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van mishandeling, maar ik ken een advocaat bij wie u in goede handen zou zijn. Belt u ons gerust even als u de contactgegevens wens te ontvangen.

   Met vriendelijke groet en veel sterkte gewenst,

   Annemiek van Spanje
   Hermens Van Spanje Advocaten

Plaats hier een openbare vraag of reactie