Wet BIBOB – Algemene informatie

Wat is de wet BIBOB?

De Wet BIBOB is in het leven geroepen om te voorkomen dat gemeenten of provincies vergunningen of subsidies afgeven die worden gebruikt voor criminele activiteiten. De Wet BIBOB staat voor ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur’. Met behulp van deze wet kan er worden onderzocht of de persoon aan wie de vergunning of de subsidie wordt verleend geen banden heeft met het criminele milieu. In dat geval wordt de aanvraag voor de vergunning of subsidie afgewezen.

Hoe werkt het?

U wordt gevraagd inzicht te geven in onder andere uw (financiële) administratie en een toelichting te geven op uw personeelsbeleid en bijvoorbeeld de herkomst van uw vermogen. U moet heel veel vragen beantwoorden op het aanvraagformulier voor de vergunning. Deze vragen worden ook wel BIBOB-vragen genoemd.

Tip: Soms is het zinvol, nog voordat u de aanvraag indient, contact te leggen met een advocaat om even mee te kijken bij het invullen van al die vragen. Zo voorkomt u mogelijk problemen in de toekomst.

Op basis van uw antwoorden zal het bestuursorgaan beoordelen of er bij afgifte een ernstig gevaar voor criminele activiteiten bestaat. De vergunning- of subsidieaanvraag kan worden geweigerd, toegewezen of er kan nader onderzoek worden verzocht.

Branches waarin de wet BIBOB wordt toegepast:

– horeca;
– coffeeshops, smart & growshops;
– bouw;
– milieu;
– speelautomatenhallen;
– goederen- en personenverkeer;
– seksinrichtingen.

Veel gemeenten hebben beleidsregels waarin zij hebben vastgelegd voor welke aanvragen zij de Wet BIBOB toepassen.

Hoe verloopt een BIBOB-procedure?

  1. U dient een aanvraag in voor subsidie of (verlenging van) een vergunning
  2. Er wordt onderzoek door bureau BIBOB gedaan
  3. U krijgt de subsidie/vergunning of een voornemen tot afwijzing
  4. Bij een voornemen tot afwijzing dient u een zienswijze in
  5. U ontvangt de subsidie/vergunning of een afwijzing
  6. Bij een afwijzing van de aanvraag of een intrekking van de vergunning dient u een bezwaarschrift in.
  7. U ontvangt de subsidie/vergunning of een negatieve beslissing op bezwaar
  8. Bij een negatieve beslissing op bezwaar kunt u beroep of hoger beroep instellen

BIBOB advocaat nodig?

Zoals u ziet komt er bij een afwijzing van uw aanvraag of intrekking van uw vergunning veel op u af. Er moet een zienswijze worden ingediend en bij een negatieve beslissing dient u bezwaar aan te tekenen. Houd u goed voor ogen dat zowel uw zienswijze als het bezwaarschrift worden beoordeeld door hetzelfde bestuursorgaan dat verantwoordlijk is voor de afwijzing. Daarom adviseren wij vrijwel altijd om de zaak – indien nodig – voor te leggen aan een rechter door na de bezwaarprocedure beroep aan te tekenen. De ervaring leert dat de zaak dan, zoals het hoort, met een open vizier wordt beoordeeld en nogal eens tot een andere uitkomst kan leiden.

Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. In veel gevallen wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgegeven. Dat betekent dat uw advocaat wordt betaald door de overheid en u zelf slechts een enkele eigen bijdrage hoeft te betalen. Indien uw zaak of u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, dan moet u een uurtarief voor uw advocaat betalen. Wij komen echter in dit soort zaken vaak een vaste prijs met de cliënt overeen zodat u nooit een onverwachte rekening op uw deurmat aantreft.

U kunt vrijblijvend en gratis contact met ons opnemen voor een eerste advies. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt uw vragen ook online stellen of het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wet BIBOB - Algemene informatie - Problemen met justitie

Gerelateerde onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie