Wet tijdelijk huisverbod – Algemene informatie

Deze pagina is bedoeld om u meer informatie te geven over de wet tijdelijk huisverbod. Als u, een kennis of familielid deze maatregel van de burgemeester opgelegd heeft gekregen, dan zult u graag op de hoogte zijn van de rechten van de uithuisgeplaatste. Een uithuisplaatsing is immers uiterst ingrijpend. Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van procedures tegen het huisverbod. Heeft u na het lezen van alle onderwerpen op deze website nog vragen, dan kunt u dus gerust contact met ons opnemen of uw vraag hier online stellen. Wij staan voor u klaar.

Wat is de Wet tijdelijk huisverbod?

De wet tijdelijk huisverbod is in 2009 in het leven geroepen om het mogelijk te maken een tijdelijk huisverbod op te leggen aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Het werd wenselijk geacht om deze maatregel in te voeren om de veiligheid van de andere bewoners van de woning te waarborgen en een periode te creëren waarin maatregelen genomen kunnen worden om de dreiging van huiselijk geweld weg te nemen.

Wat is een tijdelijk huisverbod?

In de wet tijdelijk huisverbod staat: “Huisverbod: beschikking houdende een last tot het onmiddellijk verlaten van een bepaalde woning en een verbod tot het betreden van, zich ophouden bij of aanwezig zijn in die woning en een verbod om contact op te nemen met degenen die met de persoon tot wie de beschikking is gericht in dezelfde woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

In het geval iemand wordt verdacht van huiselijk geweld of kindermishandeling kan de burgemeester een verbod opleggen om 10 dagen zijn of haar huis te betreden. In die periode mag er ook geen contact worden gezocht met de andere bewoners van de woning. Lees hier meer over het tijdelijk huisverbod en krijg tips.

Er is aan mij een tijdelijk huisverbod opgelegd. Wat nu?

Een huisverbod is een zeer ingrijpende maatregel. Iemand beslist dat u uw eigen woning niet meer in mag. U kunt niet meer bij u spullen en soms geen afscheid nemen. Daarom is het belangrijk om te weten dat een huisverbod niet zomaar mag worden opgelegd.  Er moet aan een heel aantal vereisten zijn voldaan. Het is belangrijk een goede advocaat te zoeken en na te gaan of ook in uw geval aan de voorwaarden is voldaan. Lees hier wat deze voorwaarden zijn voor een huisverbod, wat de feitelijke gevolgen zijn van het aan u opgelegde huisverbod én hier wat u tegen een huisverbod kunt doen.

Mijn huisverbod is met vier weken verlengd. Wat nu?

Een aan u opgelegd huisverbod kan maximaal voor de duur van vier weken worden opgelegd. Er zijn echter wel voorwaarden waar aan moet zijn voldaan. Lees hier meer over deze voorwaarden én wat u kunt tegen deze verlenging.

Ik heb het huisverbod geschonden. Wat nu?

Bij overtreding van een huisverbod wordt u verdacht van overtreding van artikel 184 Wetboek van Strafrecht, namelijk huisvredebreuk. U kunt hiervoor worden aangehouden en in verzekering worden gesteld. Lees hier meer over huisvredebreuk en de straf die aan u kan worden opgelegd.

Ik wil schadevergoeding voor een onterecht opgelegd huisverbod. Wat nu?

Er zijn verschillende manieren om schadevergoeding te krijgen voor een ten onrechte aan u opgelegd huisverbod. Lees hier meer.

Wet tijdelijk huisverbod - Algemene informatie - Problemen met justitie

Voor meer informatie over gerelateerde onderwerpen:

Plaats hier een openbare vraag of reactie